Hộp quà Hoa Đào Đỏ

75.000

Kích thước: 36x36x10,5 cm

Vỏ hộp bồi giấy C150, cán mờ bồi carton lạnh

Ép kim hình ảnh

Túi giấy i230 cán mờ, dây nhũ

Số lượng: