Hộp quà Tết mai vàng

63.000

Kích thước: 29x36x10,5 cm

Vỏ hộp bồi giấy C150, cán mờ bồi carton lạnh

Ép kim hoạ tiết

Túi giấy i230 cán mờ, dây nhũ

Số lượng: