Hộp quà Tết bức tranh

68.000

Kích thước 29x36x10,5 cm

Vỏ hộp bồi giấy C150, cán mờ bồi carton lạnh

Hộp mặt nạ, ép kim bức tranh

Túi giấy i230 cán mờ, dây nhũ

Số lượng: